VDL en de Koninklijke Landmacht slaan de handen in een
substract_YXJfNDB4NDBfZF8xX3BuZ18vX2Fzc2V0L19wdWJsaWMvX19zaXRlXzEzNC9Nb2RlbHMvSWNvbnM_bc1ed880.png

Donderdag 5 augustus droeg VDL Groep uit Eindhoven op de Kromhout Kazerne in Utrecht een E-truck over aan Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. Door samen te werken met civiele partners, in dit geval VDL Groep, gaat de Koninklijke Landmacht het komende jaar de operationele haalbaarheid van elektrisch transport in kaart brengen.

E-mobiliteit

De elektrische vrachtwagen wordt gebruikt voor binnenlandse transportopdrachten om zo de operationele haalbaarheid van elektrisch transport in kaart te brengen. “We willen als landmacht een slimme en technologisch hoogwaardige organisatie zijn, die duurzame effecten realiseert in crisistijd en in vredestijd”, aldus luitenant-generaal Martin Wijnen. “E-Mobiliteit en Duurzame Energievoorziening zijn daar belangrijke onderdelen van.” Daarnaast is één van de ambities van de landmacht om kennis en expertise omtrent instandhouding en ontwikkeling van nieuwe technologieën, niet zelfstandig maar met industriële partners in technologische matches te verkrijgen en te borgen. Sinds een klein jaar geven VDL Groep en de Koninklijke Landmacht vorm aan gezamenlijke innovatie en kennisdeling op het gebied van energiemanagement en batterijtechniek. Uit die contacten is ook de intentieovereenkomst van de E-truck voortgekomen.

“We willen als landmacht een slimme en technologisch hoogwaardige organisatie zijn, die duurzame effecten realiseert in crisistijd en in vredestijd. E-Mobiliteit en Duurzame Energievoorziening zijn daar belangrijke onderdelen van.” 

Martin Wijnen, Luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht

Energietransitie

De vraagstukken waar innovatieve oplossingen voor gezocht worden, zijn steeds vaker ook maatschappelijke uitdagingen. Of het nu gaat over de energietransitie, voedselvoorziening of de modernisering van de gezondheidszorg, innovatie op dit soort onderwerpen is voor zowel de landmacht als de maatschappij van belang. Dat de landmacht en de industrie hierin samen optrekken is dus logisch. Door samen te werken met civiele partners, in dit geval de VDL Groep, kunnen we het komende jaar de operationele haalbaarheid van elektrisch transport in de logistieke en technische concepten in kaart brengen. Wat betekent de E-truck voor energieopslag, instandhouding, bereik en efficiëntie van het transport? Deze technische en operationele kennis hebben we nodig om de transitie van onze voertuigen en wapensystemen in de toekomst concreet vorm te kunnen geven. De samenwerking die de landmacht nu met VDL Groep aangaat is een mooi voorbeeld van hoe we samen met bedrijven sneller kunnen innoveren. Waarbij de landmacht concreet ervaring kan opdoen met civiele technologie en, in dit geval, VDL Groep leert wat onze militair-specifieke behoeften en vraagstukken precies zijn.

“Door gezamenlijk vol in te zetten op innovatie, en de krachten te bundelen, versterken de Koninklijke Landmacht en de hoogwaardige maakindustrie elkaar. VDL is voorloper op het gebied van de elektrificatie van zwaardere voertuigen. Onze E-truck biedt veel voortuitgang op het gebied van de verduurzaming van transport. Geweldig dat we met de inzet van onze elektrische vrachtwagen, in samenwerking met de Koninklijke Landmacht, in ons eigen land een proef kunnen doen. Wij zijn trots dat wij daarbij een ondersteunende rol kunnen vervullen.”

Willem van der Leegte, President-directeur van VDL Groep